Q3 LAS MUSIC 1 8

Created
    English
  1. Music
  2. 1 Grade
  3. Lilibeth Marteriz
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Lagyan ng tsek (/) ang larawan kung ang tunog nito ay kaaya-ayang pakinggan. Lagyan naman ng ekis (x) kung ang tunog larawan ay maaaring masakit sa tainga.