MAPEH2 QTR1 2ND SUMMATIVE TEST

Created 76 days ago
Pages
1
2
3

Republic of the Philippines Department of Education NATIONAL CAPITAL REGION SCHOOLS DIVISION OFFICE OF MALABON CITY CATMON INTEGRATED SCHOOL 2nd SUMMATIVE TEST in MAPEH 2 FIRST QUARTER PANGALAN:__________________________________BAITANG AT PANGKAT:_________ PART 1-HEALTH2 I. Panuto:Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat sa patlang ang iyong sagot. _____1. Si Sophia ay araw-araw kumakain ng sariwa at masustansyang pagkain. Anong karapatan ang tinatamasa ni Sophia bilang isang bata? A. Karapatang magkaroon ng masaganang pagkain, maayos na kalusugan at malakas na pangangatawan. B. Karapatang mabigyan ng magandang edukasyon. C. Karapatang maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. D. Karapatang maipanganak at mabigyan ng pangalan. _____2. Uminom ng ______ basong tubig araw-araw. A. 8 B. 5 C. 3 D. 2 _____3. Aling pagkain ang mayaman sa carbohydrates? A. Karne B. kamatis C. kanin D. itlog _____4. Ang kalabasa ay halimbawa ng anong pangkat ng pagkain? A. Go foods B. Grow foods C. Glow Foods D. wala sa nabanggit. _____5. Ito ay hugis tatsulok o hugis pyramid na nutrisyong gabay. A. Food chain B. Food pyramid C. Food plate D. Filipino food _____6. Anong pangunahing uri ng pagkain na may malaking bahagi ng diyeta ng isang batang tulad mo? A. Prutas at gulay

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed