MAPEH2 QTR1 2ND SUMMATIVE TEST

Created
    English
  1. Other
  2. 2 Grade
  3. JANET VELITARIO
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education NATIONAL CAPITAL REGION SCHOOLS DIVISION OFFICE OF MALABON CITY CATMON INTEGRATED SCHOOL 2nd SUMMATIVE TEST in MAPEH 2 FIRST QUARTER PANGALAN:__________________________________BAITANG AT PANGKAT:_________ PART 1-HEALTH2 I. Panuto:Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat sa patlang ang iyong sagot. _____1. Si Sophia ay araw-araw kumakain ng sariwa at masustansyang pagkain. Anong karapatan ang tinatamasa ni Sophia bilang isang bata? A. Karapatang magkaroon ng masaganang pagkain, maayos na kalusugan at malakas na pangangatawan. B. Karapatang mabigyan ng magandang edukasyon. C. Karapatang maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. D. Karapatang maipanganak at mabigyan ng pangalan. _____2. Uminom ng ______ basong tubig araw-araw. A. 8 B. 5 C. 3 D. 2 _____3. Aling pagkain ang mayaman sa carbohydrates? A. Karne B. kamatis C. kanin D. itlog _____4. Ang kalabasa ay halimbawa ng anong pangkat ng pagkain? A. Go foods B. Grow foods C. Glow Foods D. wala sa nabanggit. _____5. Ito ay hugis tatsulok o hugis pyramid na nutrisyong gabay. A. Food chain B. Food pyramid C. Food plate D. Filipino food _____6. Anong pangunahing uri ng pagkain na may malaking bahagi ng diyeta ng isang batang tulad mo? A. Prutas at gulay

Worksheet Image

B. mga karne C. mga butil D. isda at karne _____7. Anong pagkain ang kailangan natin araw-araw? A. Kaunting gulay at prutas B. Kaunting butil C. Mga matatamis D. Lahat ng uri maliban sa masyadong matamis, maalat at mamantikang pagkain. _____8. Ano ang iyong dapat piliin? A. Sariwang pagkain B. Junkfoods C. Processed foods D. Matatamis na pagkain _____9. Ano ang mas mainam mong inumin? A. Softdrinks C. Taho B. Samalamig D. Tubig _____10. Alin ang tamang preparasyon ng pagkain? A. Maghugas lamang ng kamay bago kumain. B. Maghugas lamang ng kamay pagkatapos kumain. C. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. D. Lahat ng nabanggit ay tama. PART 2 – P.E. 2 A. Panuto: Iguhit ang ____ kung tama at ____ kung mali ang pahayag. _____11. Sa pagtayo, ang mga kamay ay malayang nakalagay sa ulo. _____12. Sa paglakad, dapat nakatingin sa harap na direksyon. _____13. Ang mga tuhod ay dapat tuwid at relaks habang nakatayo. _____14. Lumakad ng paiba-iba ang direksyon. _____15. Ang bigat ng katawan ay nakasalalay sa kabuuan ng mga paa. B. Panuto: Suriin ang larawan. Piliin ang angkop na sagot sa loob ng kahon at isulat sa patlang. A. Half Kneeling C. V-sit B. Leg Raise Up D. Hand Stand

Worksheet Image

16. ____________________________________________ 17. ___________________________________________ 18.. __________________________________________ 19. __________________________________________ 20. __________________________________________