Zlomky

Created
    English
  1. Mathematics
  2. 7 Grade
  3. Daša Homolová
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Zlomky a percentá 1. Aká časť útvaru je vyfarbená: 3. Koľko 2 3 4 a) minút je z hodiny b) dm je z metra c) centov je z 1 eura ? 3 10 5 4. Napíš zlomkom aká časť a) dňa je 7 hodín b) metra je 50 cm c)minúty je 50 sekúnd ? 2 5. a) Koľko trval zápas, ak tretina trvala 20 minút? b) Koľko stál tovar ak z neho stáli 40 eur? 5 2 c) koľko žiakov je v triede, ak dnes chýbajú 4 a sú to všetkých žiakov v triede. 15 7. Doplň číslo na miesto x alebo hviezdičky, aby platila rovnosť. 1 x 7 49 4 x 9 x a) = b) = c) = d) = 6 30 40 x 23 46 14 56 6. Porovnaj zlomky: 3 27 9 18 18 6 9 9 7 a) ; b) c) d) 1 e) 1 f) 1 8 32 12 24 12 4 12 2 7 7. Vypočítaj a výsledok uveď v základnom tvare: 3 7 a) + =¿ 9 18 5 1 b) - =¿ 6 6 1 3 c) 4 +5 =¿ 2 7 2 d) 10 - 4 = 7 5 9 7 e) 16 4 8( + − =¿ )

50 min
40min
60 min
45 min
30dm
3dm
300dm
0,3 dm
40c
50c
80c
75c
7/24
1/2
5/6
40 min
60 min
30 min
500€
80€
60 žiakov
80 žiakov
<
>
=
<
>
=
<
>
=
<
>
=
<
>
=
<
>
=
5/18        13/18       6/18          9/ 9
2/3
3/2
6/7
5/6
9   13/14
6 13/14
7/12
9 26/28
5  5/7
6  5/7
4   1/2
1/2
27/16
54/32
9/8
14/9
100€
30 žiakov