Задача 3

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Можеш ли да построиш замъка отново? Кликни, задръж и плъзни частите му в квадратната мрежа. Картинката е от Интернет webinstit.net