WRITTEN WORK

Created
    English
  1. Other
  2. 1 Grade
  3. Avataragnes esmeralda
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

WRITTEN WORK # 1 - FILIPINO 1 IKALAWANG MARKAHAN 1.Magka-ano-ano sina Ram at Rayl? A. Magkaibigan B. Magkapatid C. Magpinsan 2.Ilan ang napitas nilang bayabas? A. marami B. kaunti C. wala 3. A. Sino ang gamit pansulat? B. Ano ang gamit pansulat? C. Ilan ang gamit pansulat? 4. A. Bakit ka pumapasok? B. Kailan ka pumapasok? C. Saan ka pumapasok? Panuto: Aling larawan ang angkop sa magalang na pananalitang nakalahad ? 5.Paumanhin hindi ko sinasadya.

Worksheet Image

A. B. C. 6. Magandang gabi po. A. B. C. 7. Ano ang sasabihin mo kung dumating ang iyong lolo at lola galing probinsya A. Bakit po kayo naririto? B. Kailan po kayo uuwi? C. Mano po. Panuto : Piliin ang tamang sagot B kung ang nakalahad ay Babala at P kung Patalastas. 8. Mag-ingat sa kumakalat na sakit. A. Babala B. Patalastas C. wala sa nabanggit 9. Panatilihin ang isang metrong distansya. A. Babala C. Patalastas C. wala sa nabanggit 10. Sa ika – 12 ng Nobyembre, 2021 ang paligsahan sa paguhit. A. babala B. Patalastas C. wala sa nabanggit Good Luck! God Bless..