WEEK 5 PANDIWA

Created
    English
  1. English
  2. 6 Grade
  3. GLENDA ALORAN
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

FILIPINO VI Pangalan:__________________________Baitang/Seksyon:___________ A. Panuto: Isulat sa patlang ang pandiwa sa pangungusap. 1. ___________Ang tigang na lupa, dinilig ng ulan. 2. __________Ang mga halaman ay dinidiligan niya araw-araw. 3. __________Tumatanggap ng biyaya ang mga taong matulungin sa kapwa. 4. __________Pag-iingat na magtapon ng mga bagay na makasisira sa ilog. 5. __________Paghuli sa mga ibon sa kagubatan. 6. __________Liliwanag muli ang kalangitan. 7. __________Pinuri siya ng mga guro. 8. _________ Kakain mo pa lang, gutom ka na naman. 9. __________Tayo ay magdasal sa Panginoon araw-araw. 10.__________Magbuburda kami sa TLE.

Worksheet Image

FILIPINO VI Pangalan:__________________________Baitang/Seksyon:___________ A. Panuto: Isulat sa patlang kung pawatas o naganap ang mga pandiwang nakalihis. __________1. Umalis ka na ngayon! __________2. Umalis kami sa bahay ng alas singko ng hapon. __________3. Si Rosana ay naglaba ng mga maruruming damit. __________4. Maglaba ka na? __________5. Pinabasa ako ni Ate sa Liza. __________6. Wena, magbasa ka ng mga pabula. __________7. Ang mga bisita ay ipinagluto ni Jose. __________8. Ipagluto mo na ang mga bisita, Jose. __________9. Samahan mo na ako sa SM Fairview mamaya. _________10. Sinamahan ko si Luis sa SM Fairview kanina.