VYBRANÉ SLOVÁ PO R

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

VYBRANÉ SLOVÁ PO R - 3. ročník Meno: ___________________________ 1. Doplň správne i/í alebo y/ý po r: r__tiersky súboj r__chle auto veľká skr__ňa ľadová kr__ha drevené kor__to ukr__tý poklad hr__ bová polievka tr__znený psík prsteň z r__dzeho zlata štipľavá papr__ka ohr__zok z jablka r__šavé vlasy r__sovať úsečku rozr__ť zem kr__vá čiara farebné tr__čko malá sestr__čka br__ndzové halušky zlatá r__bka prečítať úr__vok /20b 2. Doplň správne i/í alebo y/ý po r. Spoj čiarou dvojice slov, ktoré sa rýmujú. r__čať fúr__k bur__na per__na múr__k kr__čať /9b 3. Zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v ktorom sú vety napísané správne. a) Strýko Richard je rybár. Teší sa na ryzoto a ríbezľový koláč. b) Stríko Richard je rybár. Teší sa na rizoto a rýbezľový koláč. c) Strýko Richard je rybár. Teší sa na rizoto a ríbezľový koláč. /1b Dosiahol (a) _____ bodov z 30 bodov. Známka: ____