Víkendovník 8

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

VÍKENDOVÝ POČTÁRIK 8. 1. Vypočítaj : 4 . 5= ___ 2 . 5 = ___ 25 : 5 = ___ 5 : 5 = ___ 1 . 5 = ___ 5 . 5 = ___ 10 : 5 = ___ 20 : 5 = ___ 8 . 5 = ___ 7 . 5 = ___ 40 : 5 = ___ 35 : 5 = ___ 0 . 5 = ___ 9 . 5 = ___ 30 : 5 = ___ 15 : 5 = ___ 6 . 5 = ___ 3 . 5 = ___ 50 : 5 = ___ 45 : 5 = ___ 2. Doplň chýbajúce znamienka + , - , . , : 3. Doplň chýbajúce čísla . 2 5 = 10 20 5= 4 . 5 = 5 . 5 = 20 5 4 = 9 10 5= 5 3 . = 15 5 . = 40 1 5 = 5 5 5= 1 : 5= 6 . 5 = 50 5 5 = 0 10 5= 2 : 5= 2 . 5 = 35 5 5 = 10 25 5= 5 25 : = 5 45 : = 5 5 1 = 5 2 5= 7 : 5 = 10 : 5= 5 4. Reťazovka. 5. Slovná úloha. Robin strelil na rodinnom turnaji v hokeji 35 gólov. .5 Jeho sestra Rebečka dala gólov 5-krát menej. :4 8 Koľko gólov dala Rebečka ? Koľko gólov dali spolu? :2 Robin ........................... ____ Rebečka ...... 5-krát ________ 2: 4. Rebečka ................... ? .3 Spolu ........................ ? :5 .4 Rebečka : Spolu : ______________________________ +1 9. 5: Rebečka dala _____ gólov. Spolu dali ____ gólov. PL vypracovala Mgr. Mária Mačuhová