UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT Filipino9

Created 47 days ago
Pages
1
2

3. Ang ating kinabukasan ay gaganda kung mag-aaral tayong mabuti. 4. Hindi dapat putulin ang mga puno at hindi na rin dapat abusuhin ang kapaligiran. 5. Sina Gabriel at Mia ang mga munti kong anghel na nagbibigay ng walang kapantay na kaligayahan sa aming pamilya. 6. Iwasan ang pagsisinungaling upang hindi ka mapahamak sa bandang huli. 7. Ang lahat ay nakadarama ng kawalang katiyakan sa buhay. 8. Ipinakikita nila ang pagrerebeldeng ito sa pamamagitan ng pagiging mayamutin. 9. Ang Pilipinas ay bansa ng mga dakilang malaya sapagkat mayroon tayong magigiting na bayani, lider, manunulat at mga propesyunal. 10. Nakababahala ang pagkaagnas ng lupa at nakatatakot ang pagkakalbo ng mga kagubatan kaya dapat lang na ipagbawal ang pagputol ng mga puno.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed