UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT Filipino10

Created
    English
  1. Other
  2. 10 Grade
  3. Ivy Grace Timogtimog
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

7. Ang sobrang galit na nararamdaman sa puso ay hindi na nagbibigay ng buhay bagkus ika’y unti-unting nakamamatay. 8. Ang magpinta ay nais kong gawin. 9. Ako ay natutuwa sa mga kabataang matapat at may prinsipyo sa buhay. 10. Kinahiligan ko ang maglinis. III. Tukuyin kung anong uri ng panaguri ang mga salitang may salungguhit. Piliin ang tamang sagot. 1. Sa amin lang makikita ang gamut na ito. 2. Dahan-dahang lumapit ang ina ni Vicky sa altar. 3. Magluto ang kinahiligan ni Diane. 4. Matuling tumakbo anf kabayong dala ni Sir Arman. 5. Ang kumain ng suman ay ang bata. 6. Rizal Park ang paboritong pasyalan ng mga bata. 7. Kanino ko ibibigay ang pitakang ito? 8. Inubos niya ang laman ng bote. 9. Magtanim ang naging trabaho niya ngayon. 10. Naglakbay ang mag-anak na Gelin sa isang malaparaisong lugar. IV. Piliin ang titik K kung ang ayos ng pangugusap ay karaniwan. Piliin naman ang titik DK kung ang ayos ng pangungusap ay di-karaniwan. ____ 1. Ang araw ay sumisikat na. ____ 2. Unti-unting nawawala ang dilim. ____ 3. Bumangon mula sa kanyang kama si Crispin. ____ 4. Si Inay ay nagluluto ng almusal. ____ 5. Ang mga tandang ay tumitilaok nang malakas. ____ 6. Ginigising nila ang mga tao sa pamayanan. ____ 7. Ang mag-anak ay sabay-sabay kumain ng almusal. ____ 8. Nagtimpla ng kape si Crispin para kay Itay. ____ 9. Sina Tatay at Crispin ay mag-aani ng mga gulay at prutas. ____ 10. Ang mga ani ay ibebenta nila sa palengke.

Worksheet Image

V. Tukuyin kung payak, tambalan, hugnayan o langkapan ang pangungusap na matatagpuan sa ibaba. Piliin ang tamang sagot. 1. Sumasang-ayon ang lahat sa pangkalahatang pagbabawal sa pagputol ng punongkahoy. 2. Patatagin mo ang iyong loob; gumawa ka ng sariling desisyon saka isagawa ang ano mang pasyang nabuo mo. 3. Ang ating kinabukasan ay gaganda kung mag-aaral tayong mabuti. 4. Hindi dapat putulin ang mga puno at hindi na rin dapat abusuhin ang kapaligiran. 5. Sina Gabriel at Mia ang mga munti kong anghel na nagbibigay ng walang kapantay na kaligayahan sa aming pamilya. 6. Iwasan ang pagsisinungaling upang hindi ka mapahamak sa bandang huli. 7. Ang lahat ay nakadarama ng kawalang katiyakan sa buhay. 8. Ipinakikita nila ang pagrerebeldeng ito sa pamamagitan ng pagiging mayamutin. 9. Ang Pilipinas ay bansa ng mga dakilang malaya sapagkat mayroon tayong magigiting na bayani, lider, manunulat at mga propesyunal. 10. Nakababahala ang pagkaagnas ng lupa at nakatatakot ang pagkakalbo ng mga kagubatan kaya dapat lang na ipagbawal ang pagputol ng mga puno.

Worksheet Image