UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT Filipino10

Created 42 days ago
Pages
1
2
3

7. Ang sobrang galit na nararamdaman sa puso ay hindi na nagbibigay ng buhay bagkus ika’y unti-unting nakamamatay. 8. Ang magpinta ay nais kong gawin. 9. Ako ay natutuwa sa mga kabataang matapat at may prinsipyo sa buhay. 10. Kinahiligan ko ang maglinis. III. Tukuyin kung anong uri ng panaguri ang mga salitang may salungguhit. Piliin ang tamang sagot. 1. Sa amin lang makikita ang gamut na ito. 2. Dahan-dahang lumapit ang ina ni Vicky sa altar. 3. Magluto ang kinahiligan ni Diane. 4. Matuling tumakbo anf kabayong dala ni Sir Arman. 5. Ang kumain ng suman ay ang bata. 6. Rizal Park ang paboritong pasyalan ng mga bata. 7. Kanino ko ibibigay ang pitakang ito? 8. Inubos niya ang laman ng bote. 9. Magtanim ang naging trabaho niya ngayon. 10. Naglakbay ang mag-anak na Gelin sa isang malaparaisong lugar. IV. Piliin ang titik K kung ang ayos ng pangugusap ay karaniwan. Piliin naman ang titik DK kung ang ayos ng pangungusap ay di-karaniwan. ____ 1. Ang araw ay sumisikat na. ____ 2. Unti-unting nawawala ang dilim. ____ 3. Bumangon mula sa kanyang kama si Crispin. ____ 4. Si Inay ay nagluluto ng almusal. ____ 5. Ang mga tandang ay tumitilaok nang malakas. ____ 6. Ginigising nila ang mga tao sa pamayanan. ____ 7. Ang mag-anak ay sabay-sabay kumain ng almusal. ____ 8. Nagtimpla ng kape si Crispin para kay Itay. ____ 9. Sina Tatay at Crispin ay mag-aani ng mga gulay at prutas. ____ 10. Ang mga ani ay ibebenta nila sa palengke.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed