UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA AP pdf

Created 84 days ago
Pages
1
2

d. Pangatlong direksiyon 11. Kung gagamitin ang mga pangunahing direksiyon, ang pilipinas ay napaliligiran ng bansang Taiwan at Bashi Channel sa________. a. Hilaga b. timog c. silangan d. kanluran 12. Kung ang pangalawang direksiyon naman ang gagamitin, ang pilipinas ay napaliligiran ng dagat ng pilipinas sa______________. a. Hilagang-silangan b. Hilagang-kanluran c. Timog-silangan d. Timog-kanluran 13. Kung matutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa papagitan ng pangalawang direksiyon, na makikita ang Isla ng Palau sa timog-silangan at ang Isla ng Paracel sa____________. a. Hilagang-silangan b. Hilagang-kanluran c. Timog-silangan d. Timog-kanluran 14. Ang daigdig ay binubuo ng ____ kontenente mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. a. Lima b. anim c. pito d. walo 15. Ito ay kinakatawan ng dalawang bilang na nagpapakita ng proporsiyon ng tunay na laki o sukat ng isang pook o bagay at katumbas na sukat o laki atlayo ng mga lugar sa mapa. a. Sukat b. lokasyon c. iskala d. digri 16. Ang kabuuang sukat ng bansang pilipinas ay umaabot sa_________kilometro kuwadrado. a. 200, 000 kilometro kuwadrado b. 300,000 kilometro kuwadrado c. 400,000 kilometro kuwadrado d. 500,000 kilometro kuwadrado 17. Ang pinakadulong timog ng Pilipinas ay ang ___________na bahagi ng pangkat ng mga isla sa Sibatu sa lalawigan ng Tawi-Tawi. a. Yámi b. Balabac c. Batanes d. pulo ng Saluag 18. Anong anyong tubig ang nasa Timog ng Pilipinas? a. Karagatang Pasipiko b. Dagat Celebes c. Dagat Kanlurang Pilipinas d. Dagat Silangang Pilipinas 19. Kung ang bawat sentimetro sa iskala ay katumbas ng 100 kilometro, ang 5 sentimetro ay magiging katumbas ng___________. a. 100 kilometro b. 300 kilometro c. 500 kilometro d. 1000 kilometro 20. Ito ay tumutukoy sa sukat ng lupaing sakop ng isang lugar. a. Ari-arian b. iskala c. teritoryo d. lugar

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed