UJIAN K1 T4

Created 190 days ago
Pages
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SEJARAH: UJIAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 Kertas peperiksaan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 1. Manakah antara berikut merupakan kerajaan terawal di Alam Melayu? A. Kerajaan Funan B. Kerajaan Champa C. Kerajaan Srivijaya D. Kesultanan Melayu Melaka 2. Apakah undang-undang yang dilaksanakan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? I. Undang undang Manu II. Hukum Kanun Melaka III. Undang-undang Laut Melaka IV.Undang-undang 99 Melaka A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 3. Apakah yang dimaksudkan “Kawasan pegangan” dalam pemerintahan Kesultanan Melaka? A. Kawasan yang diberi oleh Sultan kepada putera raja untuk ditadbir B. Kawasan yang diberi oleh Sultan kepada keluarga diraja untuk ditadbir C. Kawasan yang diberi oleh Sultan kepada pembesar berempat untuk ditadbir D. Kawasan pemerintahan raja berdaulat 4. Dalam undang-undang Laut Melaka, malim adalah seorang yang harus arif tentang ilmu pelayaran. Apakah hukuman seorang malim yang lalai sehingga menyebabkan kerosakan kapal? A. Dibuang daerah B. Dihukum bunuh C. Digantung kerja D. Dipenjara 5. Maklumat di bawah merupakan karya John Locke, seorang ahli falsafah Inggeris. Two Treatises of Government Apakah prinsip pemerintahan yang ditekankan dalam karya tersebut? A. Raja berkuasa mutlak B. Raja Berperlembagaan C. Sistem Demokrasi Berparlimen D. Sistem Republik Berperlembagaan

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed