Text slide

Created
    English
  1. Social Studies
  2. AvatarEliška Uhlířová
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

Domácnost, doma

Co se musí stát, aby ses doma cítil/a, že je ti (po)rozumněno?

Co by měli dělat ostatní členové domácnosti, aby ses cítil/a, že jsi příjímán/a.

Co se musí stát, aby ses doma cítil/a bezpečně a stabilně?

Jak se chovají ostatní členové domácnosti, když se doma cítíš, že tě mají ostatní rádi a jste si blízcí?

Domácnost, doma

Co se musí stát, aby ses doma cítil/a, že máš plnou podporu ostatních?

Jak to ideálně vypadá, když chceš odpočívat doma?

Co je tvůj oblíbený způsob trávení společného času?