Testovací otázky pro Edform

Created 53 days ago

Která z níže uvedených osobností bývá pokládána za zakladatele buddhismu? a) Siddhartha Gautama b) Ježíš z Nazareta c) Guru Nának d) Moše Tábor Týnský chrám Brno Černá věž Praha nádrž Jordán České Budějovice Mahenovo divadlo Ze kterých částí se skládal oltář v křesťanských středověkých kostelích? Predela Menza Retábulum Candelabrum Tabernaculum Predella nebo také predela je část oltáře pod retabulem, která leží na oltářní mense. Vyskytuje se od 15. století a její přední strana bývá zdobena malbou nebo řezbami. Někdy predella sloužila také jako relikviář nebo plocha, na kterou se stavěly svícny. Výzdoba predelly a retabula zpravidla tvoří jeden celek, na predelle často bývají znázorněny výjevy Poslední večeře Páně. Po tridentském koncilu se v římskokatolické církvi na predellu umisťovalo tabernákulum.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed