Testovací otázky pro Edform

Created

Která z níže uvedených osobností bývá pokládána za zakladatele buddhismu? a) Siddhartha Gautama b) Ježíš z Nazareta c) Guru Nának d) Moše Tábor Týnský chrám Brno Černá věž Praha nádrž Jordán České Budějovice Mahenovo divadlo Ze kterých částí se skládal oltář v křesťanských středověkých kostelích? Predela Menza Retábulum Candelabrum Tabernaculum oltář retabulum mensa Predella nebo také predela je část _____________ pod _____________, která leží na ____________.

Worksheet Image