Testovací otázky pro Edform

Created
    English
  1. Religious Studies
  2. Pavel Kolář
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Která z níže uvedených osobností bývá pokládána za zakladatele buddhismu? a) Siddhartha Gautama b) Ježíš z Nazareta c) Guru Nának d) Moše Tábor Týnský chrám Brno Černá věž Praha nádrž Jordán České Budějovice Mahenovo divadlo Ze kterých částí se skládal oltář v křesťanských středověkých kostelích? Predela Menza Retábulum Candelabrum Tabernaculum oltář retabulum mensa Predella nebo také predela je část _____________ pod _____________, která leží na ____________.