Swahili year 9

Created
Pages

(g) Anaweza kuogelea umbali wa zaidi ya: ……………………………………………………… (1) (h) Kazi mpya ya Siti is: ……………………………………………………… (1) . Translate the following sentences into Swahili (a) The teacher is strict with his students. (2) ............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................ ......................................... .................................................................................................................................................................. ......................................................................... (b) Yesterday I visited my uncle in Mombasa town. (2) ............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................ ......................................... .................................................................................................................................................................. ......................................................................... (c) When we saw the visitor, we welcomed her. (2) ............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................ ......................................... .................................................................................................................................................................. .......................................................................... (d) Why are the trains always so unreliable? (2) ............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................ ......................................... .................................................................................................................................................................. .......................................................................... (e) If you come tomorrow, we shall telephone mother. (2) ............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................ ......................................... ......................................................................................................................... Translate the following passage into English(25marks) Mkutano maalumu wa Halmashauri ya Jiji ulifanyika jana kuzingatia shida ya upungufu wa nyumba katika miji mikubwa. Upungufu huo si wa nyumba zenyewe kama ujenzi bali ni upungufu wa makao kwa ajili ya watu wasio na uwezo wa kununua au kupanga mahali pa kuishi. Tuchukue mifano ya miji kama Nairobi, Mombasa au Dar es Salaam.

Worksheet Image