Suskaičiuok ir pažymėk atitinkamą skaitmenį

Created