SUMMATIVE TEST IN ESP 4

Created 80 days ago
Pages
1
2
3

7. Bakit kaya nagustuhan ni Papot ang sabong ito? A. Dahil sa mura lang ito at mabango pa. B. Dahil sa matigas at makapal ito. C. Dahil sa madaling makaalis ng dumi at mantsa. D. Dahil sa may maganda itong kulay. 8. Naniwala ba sa patalastas si Aling Beybi? Bakit? A. Opo, dahil nagustuhan niya rin ito. B. Opo, dahil maganda ang pagkagawa ng patalastas. C. Hindi po, dahil patalastas lang ito upang bumenta. D. Hindi po, dahil nasubukan niya na ito. 9. Kung ikaw si Papot maniniwala ka rin ba agad sa patalastas? Bakit? A. Opo, dahil nagustuhan ko ito. B. Opo, dahil maganda ang sinasabi ng patalastas. C. Hindi po, dahil ayaw ko ng kanilang produkto. D. Hindi po, dahil patalastas lang ito ng mga produkto upang mahikayat ang mga mamimili. 10. Sakaling bumili sila ng sabong ito at napatunayang hindi totoo ang sinsabi sa patalastas, ano ang maaaring mangyari? A. Itapon na lamang ito sa basurahan. B. Hindi na lang gagamitin ang sabong nabili. C. Isauli ang nabiling sabon sa tindahang nabilihan. D.Ipost sa social media na hindi totoo ang sinasabi ng sabon sa palatastas. Panuto: Suriin ang patalastas at sagutin ang mga tanong Gusto mo bang maging matalino? Huwag nang mag-alala, nandito na ang “Magic Capsule” na tutulong saiyo. Kaya magpabili ka na sa nanay o tatay mo. 11. Tungkol saan ang patalastas? Ito ay tungkol sa ___________. A. produkto B. pagbili C. magulang D. katalinuhan 12. Ano ang epekto ng patalastas na ito? A. Nakapagpapatalino sa tao B. Nagiging mapanuri sa pagbili C. Nakapagpapaganda sa magulang D. Natututo ng maraming kaalaman 13. Makatotohanan ba ang impormasyong hatid ng patalastas? Bakit? A. Opo, dahil puwede ito sa mga bata. B. Opo, dahil may magandang epekto ito. C. Hindi po, dahil kailangan pa rin ang pag-aaral nang mabuti upang maging matalino. D. Hindi po, dahil para lamang ito sa mga matatanda. 14. Magpapabili ka ba ng “Magic Capsule” na nabanggit sa patalastas? Bakit? A. Opo, dahil puwede ito sa batang tulad ko. B. Opo, dahil magiging matalino ako nito. C. Hindi po, dahil hindi naman ako sigurado sa magiging epekto nito. D. Hindi po, dahil hindi naman lahat ng patalastas ay nagsasabi ng tamang mensahe. 15. Ano ang una mong gagawin sa mga patalastas na iyong nabasa? Bakit?

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed