Събиране и изваждане на многоцифрени числа

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Събиране и изваждане на многоцифрени числа Име: ..................................................................................................................... Зад.1. В кой от редовете всички числа са петцифрени? /1т/ а) 28 328, 90 000, 42 367, 57 830, 40 400, 10 001. б) 804 702, 55 555, 60 000, 123 147, 38 427, 9 803; в) 15 253, 66 444, 208 342, 28 740, 773 048, 5 426; Зад.2. От числата 59 612, 3794, 14 569, 108 915, 98 304, 986 477 /6т/ запиши онези, в които 9 е цифра на: стохилядите - ................................... единиците - ..................................... десетиците - .................................... хилядите - ......................................... стотиците - ...................................... десетохилядите - ............................... Зад.3. Кое е числото, което е с 1 по-малко от 804 000? / 1т/ а) 800 999 б) 803 999 в) 804 599 Зад.4. Кое е записаното число? 1т а / четиристотин и четири хиляди сто и едно б/ четиристотин и четири хиляди сто и десет в/ четиридесет хиляди четиристотин и десет Зад.5. На кое от числата е името? 1т а/ 231 132 б/ 231 123 в/213 123 Зад.6. Кое число е между 800 039 и 800 041? 1т а) 800 040; б) 800 400; в) 804 000

Worksheet Image

зад.7. Пресметни. 6т 534 193 63 408 1 998 704 84 986 358 729 44 203 + + _ _ _- + 52 402 5 390 74 703 11 744 143 418 225 695 ……………………………………………………………………………………………………………………. Зад. 8. Намери неизвестното число. 4т 28 273 – х = 865 : 5 х - 46 000 = 200 . 5 28 273 – х = ............... х – 46 000 = ............... Х = .............................. х = ............................ Х = ................... х = ....................... Зад.9. Пресметни изразите. 4т 38 754 – 106 . 7 = 50 000 + ( 24 100 + 68 . 9) = __________________ __________________________ _______________ _______________________ Зад.10. В един склад има 1745 кг захар, които са с 324 повече от килограмите ориз. Колко килограма брашно има в склада, ако те са с 247 кг повече от ориза? /3т/ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Зад.11. Мария намислила число. Към него прибавила 302 126 и получила сбора на 527 305 и 1 271. Кое число е намислила. /2т/ Решение: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6 5 4 3 2 30- 27 26-23 22-19 18-15 Под 14