Събиране и изваждане на многоцифрени числа

Created 73 days ago
Pages
1
2

Събиране и изваждане на многоцифрени числа Име: ..................................................................................................................... Зад.1. В кой от редовете всички числа са петцифрени? /1т/ а) 28 328, 90 000, 42 367, 57 830, 40 400, 10 001. б) 804 702, 55 555, 60 000, 123 147, 38 427, 9 803; в) 15 253, 66 444, 208 342, 28 740, 773 048, 5 426; Зад.2. От числата 59 612, 3794, 14 569, 108 915, 98 304, 986 477 /6т/ запиши онези, в които 9 е цифра на: стохилядите - ................................... единиците - ..................................... десетиците - .................................... хилядите - ......................................... стотиците - ...................................... десетохилядите - ............................... Зад.3. Кое е числото, което е с 1 по-малко от 804 000? / 1т/ а) 800 999 б) 803 999 в) 804 599 Зад.4. Кое е записаното число? 1т а / четиристотин и четири хиляди сто и едно б/ четиристотин и четири хиляди сто и десет в/ четиридесет хиляди четиристотин и десет Зад.5. На кое от числата е името? 1т а/ 231 132 б/ 231 123 в/213 123 Зад.6. Кое число е между 800 039 и 800 041? 1т а) 800 040; б) 800 400; в) 804 000

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed