Средновековна история - Олимпиада 2013 г.

Created 58 days ago
Pages
1
2
3
4
5

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТЕН КРЪГ – 25.02.2013 г. – VІІІ КЛАС, 14.00 ЧАСА УКАЗАНИЯ Уважаеми ученици, Работният материал на олимпиадата съдържа: - 40 тестови задачи, от които 15 задачи с избираем отговор и 25 със свободен отговор; - задача за създаване на писмен текст, който не трябва да надвишава 3 ръкописни страници. Пропуснат или сгрешен отговор се оценява с 0 (нула) точки. Максималният брой точки е 100. Задачата за създаване на писмен текст се оценява с общ брой 30 точки. За задача с избираем отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с „Х”. Не се допускат задрасквания и поправки. По време на работа може да пишете само със син химикал. По време на изпита не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената ви изпитна бланка. Време за работа – 4 астрономически часа. Пожелаваме ви успешна работа! ПЪРВА ЧАСТ А. ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 1. Кое НЕ е последица от Великото преселение на народите? А) вандалското унищожение на културни паметници Б) създаването на нови „варварски държави” В) унищожаването на Западната римска империя Г) издигането на Константинопол за столица 2. Кои три патриаршии силно ограничават своето влияние вследствие на арабските завоевания през VII-VIII век? А) Йерусалимска, Александрийска и Антиохийска Б) Константинополска, Александрийска и Йерусалимска В) Римска, Антиохийска и Александрийска Г) Антиохийска, Римска и Константинополска 3. Арабският учен, наричан от европейците Авицена, работи в областта на: А) математиката Б) медицината В) историята Г) астрономията 4. С коя буква върху картата е отбелязана областта Лотарингия : А) с буква Б Б) с буква E В) с буква Д Г) с буква В 1

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed