РЛ 23.09.21

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Име ________________________________________________ Прочети и отговори Днес с моите приятели Петьо и Йоана бяхме в зоопарка. Видяхме палави маймуни, щрауси и палави рибки. Кафяв морж плуваше в студената вода. Спряхме се и при малкото лъвче. Дали да не дойдем утре пак? 1. Огради подходящото заглавие. Напиши го на правилното място а) Малкото лъвче б) В зоопарка 2. За какво се разказва в текста? а) за животни б) за двама приятели в) за една разходка в зоопарка 3. Колко малки думи има в първото изречение? Огради. а) една б)две в) три 4. Колко са въпросителните изречения в текста? а) едно б) две в) нито едно 5. Къде думата е разделена правилно на части за пренасяне. а) щ- раус б) щрау- с в) щра-ус 6. Къде думите са подредени по азбучен ред а) боб, щъркел, лято б) акордеон, влак, петел в) ягода, круша, портокал 1