Q3 1st Summative FILIPINO 3

Created
_________________________________________________
                                                                                                                                                                                  ___________________
___________________________________________________________________________________________________
Maagang gumising si Lot dahil mamamasyal sila sa parke. Ngunit matapos ang ilang minuto ay bumuhos ang malakas na ulan.