Q2G5_Aralin 2_Panahunan ng Pandiwa

Created
    English
  1. Other
  2. 5 Grade
  3. Ira Mae Competente
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

PANGALAN: ________________________________________ BAITANG AT PANGKAT: 5 – JUSTICE PETSA: ____________________________ A. PANUTO: Gawing Perpektibo, Imperpektibo, at Kontemplatibo ang mga sumusunod na salita. IMPERPEKTIBO KONTEMPLATIBO PERPEKTIBO SALITANG UGAT (Nangyayari pa (Mangyayari pa (Nangyari na) lamang) lamang) Lakad Kain Bihis Ligo Laba B. PANUTO: Tukuyin kung ano ang salitang ugat ng mga sumusunod na salita. MGA PANDIWA SALITANG UGAT Lumalangoy Nagtatanim Uupo Sumasayaw Umiinom