Q2G5_A3_Tinig ng Pandiwa

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

PANGALAN: ________________________________________ BAITANG AT PANGKAT: 5 – JUSTICE PETSA: ____________________________ ARALIN 3 – TINIG NG PANDIWA A. PANUTO: Tukuyin kung ang tinig ng Pandiwa sa pangungusap ay TUKUYAN o BAINTAYAK? ______________________1. Ang mga Pilipino ay nagpapamalas ng matibay na paniniwala sa Maykapal. ______________________2. Pinaniniwalaan nila na bahagi na ng buhay ang problema. ______________________3. Nagsisikap sila para sa buong pamilya. ______________________4. Humihingi rin sila ng awa at gabay sa Kanya sa tuwina. ______________________5. Ang bawat suliranin ay pinag-iisipan nila ng solusyon. ______________________6. Sa Panginoon natin ialay ang ano mang takot, pangamba, at pag-aalinlangan. ______________________7. Magbasa tayo ng Bibliya araw-araw. ______________________8. Ilaan ang Araw ng Linggo sa pagsisimba. ______________________9. Magpakita rin kayo ng paggalang sa Diyos, sa kapwa, at siyempre sa sarili. ______________________10. Ang mga ito ay ilan lamang sa dapat gawin ng mabuting Kristiyano.