Q2_Aralin 1_Pandiwa

Created
    English
  1. Other
  2. 5 Grade
  3. Ira Mae Competente
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

PANGALAN: _________________________________ DATE: _______________ BAITANG AT PANGKAT: 5 – JUSTICE A. PANUTO: Basahin ang mga salitang-ugat sa bawat numero. Lagyan ito ng mga panlapi upang makabuo ng isa pang salitang kilos. Halimbawa: buksan >> binuksan 1. awit _________________ 2. salita _________________ 3. ligo _________________ 4. takbo _________________ 5. bihis _________________ B. PANUTO: Tukuyin kung anong uri ng panlapi ang ginamit sa nakasalungguhit na salita. Pindutin ang “drop-down menu” upang makapili ng sagot. Halimbawa: sumakay >> gitlapi _______________ 1. Si Lola ay masarap magluto ng ulam. _______________ 2. Basahin mo ang mga panuto. _______________ 3. Bilugan ang mata ni Aaron. _______________ 4. Tumayo ang balahibo ni Michael dahil sa hangin. _______________ 5. Nag-ayos ng makina ng motor si Tatay Isko. C. PANUTO: Tukuyin kung ano ang salitang-ugat ng mga salitang nasa bawat numero. Halimbawa: tumayo >> tayo 1. kumanta ______________________ 2. matulog ______________________ 3. nag-aral ______________________

______________