Q2A2_Pagbasa

Created
    English
  1. Other
  2. 5 Grade
  3. Ira Mae Competente
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

PANGALAN: ________________________________________ BAITANG AT PANGKAT: 5 – JUSTICE PETSA: ____________________________ A. PANUTO: Gumawa ng sariling hinuha sa isinasaad na paksa ng mga larawan. Halimbawa: Ang buong pamilya ay naglilinis ng bahay upang makaiwas sa sakit. 1. 2.

Worksheet Image

3. 4.