Q2A2_Pagbasa

Created
Pages

PANGALAN: ________________________________________ BAITANG AT PANGKAT: 5 – JUSTICE PETSA: ____________________________ A. PANUTO: Gumawa ng sariling hinuha sa isinasaad na paksa ng mga larawan. Halimbawa: Ang buong pamilya ay naglilinis ng bahay upang makaiwas sa sakit. 1. 2.

Worksheet Image