Q2 FILIPINO 3 Kailanan ng Pangngalan

Created

FILIPINO 3 PAKSA: KAILANAN NG PANGNGALAN PANUTO: Suriing mabuti ang mga salitang nasa gawing kanan. Ilagay sa tamang kahon ang bawat salita batay sa kung saan kabilang ang mga ito. si tatay si Marie grupo Sina Lita, Meryl, at Caloy mag-ama ang magkaibigan ang dalawang ibon si Mang Tomas magpipinsan kina Juan at Pedrico ang pangkat mag-aama si Nanay ISAHAN DALAWAHAN MARAMIHAN

Worksheet Image