Q2 FILIPINO 3 Kailanan ng Pangngalan

Created
    English
  1. World Languages
  2. 3 Grade
  3. Nikka Sotelo
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

FILIPINO 3 PAKSA: KAILANAN NG PANGNGALAN PANUTO: Suriing mabuti ang mga salitang nasa gawing kanan. Ilagay sa tamang kahon ang bawat salita batay sa kung saan kabilang ang mga ito. si tatay si Marie grupo Sina Lita, Meryl, at Caloy mag-ama ang magkaibigan ang dalawang ibon si Mang Tomas magpipinsan kina Juan at Pedrico ang pangkat mag-aama si Nanay ISAHAN DALAWAHAN MARAMIHAN