Q2 AP Fourth Summative Test

Created 85 days ago

________ 13.Ang Pamamanhikan ay isang kaugalian sa mga Pilipino kung ang isang babae o lalaki ay mag-aasawa. ________ 14.Ang mga Pilipino ay mahilig sa Pista. ________ 15. Ang mga Pilipino ay lubhang marunong makisama. lll. Isulat ang pagkaunawa sa mga sumusunod na katangian o tradisyon ng mga Pilipino. 1 Manana Habit 17. Amor Propio 18. Bahala Na Habit ___________________________________________________________________ 19.Ningas Kugon_____________________________________________________ 20.Pamamanhikan___________________________________________________

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed