Q2 1ST SUMM HEALTH

Created
    English
  1. Other
  2. 2 Grade
  3. Shapelyn Moral
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA First Summative Test in HEALTH (MAPEH 2) (Second Quarter) Pangalan: _____________________________________________ Petsa: ________________________ Baitang at Pangkat: _____________________________________ Guro: _________________________ A. Panuto: Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B batay sa pandamang ginamit sa isinasaad sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. A B ________1. Nakikita ko ang magagandang likha ng A. Ilong Dios sa paligid. ________2. Masarap ang lutong ulam ni Inay. B. Mata ________3. Mabaho na ang suot kong damit. C. Dila ________4. Makati sa balata ng suot na sweater ni Ana. D. Tainga ________5. Magandang pakinggan ang huni ng mga ibon. E. Balat B. Isulat ang mga pandamang ginagamit sa bawat larawan. 6. _______________ 7. _______________ 8. _______________ 9. _______________ C. Paano mo inaalagaan ang mga sumusunod na pandama. Isulat ang sagot sa patlang.

Worksheet Image

10. 11. 12. 13. D. Gumuhit ng mukha ng tao at tukuyin ang mga pandama. (14-15) INIHANDA: KATRINA JOY G. CONDINO Guro SINURI: KAREN V. CAUNIN Dalubguro 1