Q1 W1 TOS SUMMATIVE TEST edited (1)

Created
Pages

10. Maging totoo at tapat sa Diyos, sa pamilya at sa lipunang ginagalawan. 11.Pag-iinarte lamang ng mga tinedyer ang mga pagbabagong nagaganap sa kanilang sarili. 12. May mga bagay na nagaganap sa iba’t-ibang aspekto ng sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. 13. Walang nabubuhay ng para sa sarili lamang, bawat isa ay may pananagutan sa ating kapwa. III. Panuto: Sa pamamagitan ng limang pangungusap ipahayag ang iyong pasasalamat sa mga tao na buong pusong tumanggap sa iyo bilang tao o bilang nagdadalaga/ nagbibinata. (2 puntos)

Worksheet Image