Q1 W1 TOS SUMMATIVE TEST edited (1)

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

10. Maging totoo at tapat sa Diyos, sa pamilya at sa lipunang ginagalawan. 11.Pag-iinarte lamang ng mga tinedyer ang mga pagbabagong nagaganap sa kanilang sarili. 12. May mga bagay na nagaganap sa iba’t-ibang aspekto ng sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. 13. Walang nabubuhay ng para sa sarili lamang, bawat isa ay may pananagutan sa ating kapwa. III. Panuto: Sa pamamagitan ng limang pangungusap ipahayag ang iyong pasasalamat sa mga tao na buong pusong tumanggap sa iyo bilang tao o bilang nagdadalaga/ nagbibinata. (2 puntos)

Worksheet Image

Q1-WEEK 1: Pagtukoy at Pagtanggap ng mga Pagbabago sa Sarili Answer Key 1. B 2. C 3. D 4. C 5. A 6. TAMA 7. MALI 8. TAMA 9. TAMA 10. TAMA 11. MALI 12. TAMA 13. TAMA 14-15. (2 puntos)