Q1 ACTIVITY (PE)

Created
    English
  1. Other
  2. 5 Grade
  3. Kimberly Jocelle Dizon
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

MAPEH – PE PANGALAN:________________________________PETSA______________MARKA____________ PANUTO: Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa kwaderno. Syato batuhang bola 3-Minute Step Test Juggling Hexagon Agility Test Standing Long Jump Ruler Drop Test Stork Stand Test Push-up 40 M Sprint (Speed) _____________________ 1. Nasusukat ang koordinasyon ng mga mata at mga kamay. _____________________ 2.Nasusukat ang abilidad ng katawan na makagalaw ng mabilis sa iba’t ibang direksyon. _____________________ 3 Sinusubok ang lakas ng kalamnan sa braso at dibdib sa patuloy na pag-angat at pagbaba ng ibabaw na bahagi ng katawan. _____________________ 4. . Sinusubok ang pagbalanse gamit ang isang paa lamang _____________________ 5. Sinusubok ang tatag ng puso sa tuloy-tuloy na paghakbang. _____________________ 6. Ito ay isang larong Pinoy na maaaring laruin ng iilan lamang o kaya pangkat ng mga manlalaro na siyang magiging tagapalo o tagasalo. _____________________ 7. Ito ay isang larong Pinoy na hango sa Amerikanong laro na Dodgeball. _____________________ 8. Sinusubok ang bilis ng reaksyon ng pagsalo ng ruler na nilaglag na walang hudyat gamit ang mga daliri. _____________________ 9. Pagsubok sa bilis ng pagtakbo patungo sa itinakdang lugar sa pinakamabilis na oras _____________________10. Sinusukat ang lakas ng binti. PANUTO: Punan ang patlang ng tamang sagot. Hanapin ang sagot sa loob ng kahon na nasa ibaba. LIMANG LIDER DALAWA PAGKAKAISA TATLO DISKARTE OUT MALAWAK TIGA-IWAS PITIW 1. Ang larong syato ay isang larong Pinoy kilalang-kilala sa Visayas kung saan ang tawag dito ay ___________________________. 2. Ang paglalaro ng syato ay nangangailangan ng _____________________________ at pagkakaisa ng grupo. 3. Ang lugar na kailangan sa paglalaro ng syato ay dapat na __________________________, patag at may lupa. 4. Ang bilang ng manlalaro sa larong Batuhan bata ay kailangang _________________________ pangkat na may tig-anim na manlalaro. 5. Sa paglalaro ng batuhang bola, nangangailangan ng diskarte at _____________________________ ng pangkat. 6. Magmanuhan ang bawat ________________________ ng pangkat. 7. Ang _________________________ ay tatayo sa gitna ng palaruan sa pagitan ng dalawang guhit. 8. Ang bawat tamaan ng bola ay ________________________ na. 9. Ang natitirang taga-iwas ay kailangang matamaan sa loog ng tatlo hanggang __________________________ direktang pagbato. 10. Ang bawat yugto ng laro ay magtatagal ng ______________________ hanggang limang minuto lamang.