Q1 ACTIVITY (MUSIC)

Created 83 days ago
Pages
1
2
3
4

PANUTO: Isulat sa kahon ang tamang time signature sa bawat rhythmic pattern. PANUTO: Isulat ang durasyon sa nakakahong note at rest. 5. _______ 6. _______ 7. _______ 8. _______ 9. _______ 10.______ _

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed