PPT M09 UF1 Normativa comercial

Created
Pages

Font del Dret mercantil. Competèncias del comerç – Fonts directes • La llei Art. 1.1 Codi Civil: Les • Els usos i els costums fonts de l’ordenament • Els principis generals del Dret jurídic espanyol són la llei, el costum i els – Fonts indirectes principis generals del • La jurisprudència dret. • Els tractats internacionals CFGS Màrqueting i Publicitat 4

Worksheet Image