Podstatne mena test pre 5. rocnik

Created 36 days ago
Pages
1
2

Podstatné mená – test pre 5. ročník meno žiaka: ............................................ trieda: ............ počet bodov: ................ 1. V ktorej možnosti sa všetky podstatné mená skloňujú podľa vzoru dlaň? a/ laň, päste, piesne, radosť b/ kuchyne, lode, básne, sieť c/ vane, kone, sviece, pece d/ piesne, lode, čakárne, päsť 2. V ktorej možnosti nie sú správne určené gramatické kategórie podst. mena udice : a/ ženský rod, sg., G b/ ženský rod, pl., A c/ ženský rod, pl., D d/ ženský rod, pl., N 3. V ktorej možnosti je pravopisná chyba? a/ elektrikári, dari, klavíry b/ hotely, domy, soli c/ mamy, oznamy, na poli d/ mobily, murári, včely 4. V ktorej možnosti sú všetky podstatné mená v správnom tvare? a/ stolmi, stromami, knihmi b/ dedovia, od susedou, ryby c/ zástaviek, šípok, líšiek d/ prstom, slaninou, rán 5. V ktorom vzore dochádza k porušovaniu pravidla o rytmickom krátení? a/ mesto b/ vysvedčenie c/ žena d/ srdce 6. Ktoré podstatné mená sú toho istého rodu? a/ krava, hus, labuť b/ povesť, kosť, hrad b/ pojmy, čísla, moria d/ počítač, ujom, číslom 7. Koľko podstatných mien v texte sa skloňuje podľa vzoru kosť? TEXT: Bolo že to radosti! Ráno napadol sneh a my sme vybehli na dvor. Po jari ani stopy. Naopak. Obloha sa zatiahla a biele chumáče snehu nám padali na nosy. Aj keď sa už blížia jarné prázdniny, zima sa s nami nechce rozlúčiť. a/ 2 b/ 3 c/4 d/5 8. V 5. vete textu sa podstatné mená skloňujú podľa vzorov: a/ žena, ulica, dub, dub b/ ulica, stroj, dub. chlap c/ žena, stroj, dub, dub d/ hrdina, dlaň, stroj, dub 9. V ktorej možnosti je chyba? a/ idem od Jary b/ od jari do zimy c/ idem od Jara d/ idem od Jari

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed