POČÍTAME PO DESIATKACH DO 100

Created

POČÍTAME PO DESIATKACH DO 100 1. Napíš chýbajúce čísla z radu desiatok. 0 10 40 70 100 2. Prečítaj a napíš číslom. DVADSAŤ ................... PÄŤDESIAT ................... TRIDSAŤ ......... 3. Sčítaj počet centov na obrázku. 4. Porovnaj. 40 20 80 30 70 20 50 50 5. Počítaj. 30 + 50 = 50 - 40 = 80 + 10 =

Worksheet Image