Počítame do 100 vianočný PL

Created
    English
  1. Mathematics
  2. 2 Grade
  3. Jana Brxová
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Počítame do 100 Meno: 50 + 6 = 56 66 65 39 – 20 = 19 29 37 Zakrúžkuj správny súčet alebo rozdiel: 42 + 7 = 47 49 59 78 – 30 = 40 48 38 51 + 30 = 81 51 53 49 – 20 = 29 40 47 25 + 40 = 55 65 45 67 – 4 = 27 43 63 37 + 20 = 39 53 57 79 – 5 = 74 54 29 56 + 3 = 69 59 83 98 – 50 = 38 48 58 63 + 6 = 69 39 93 83 – 20 = 81 61 63 23 + 70 = 73 27 93 68 – 2 = 62 66 48 34 + 60 = 94 69 96 39 – 7= 32 72 29 40 + 8 = 48 84 68 87 – 40 = 37 47 83 20 + 45 = 56 65 47 48 – 3 = 18 42 44 Pod vianočným stromčekom je pre celú rodinu 34 darčekov. Z nich je pre deti 20 darčekov. Koľko darčekov je pre rodičov? Zostav príklad a napíš odpoveď: = .................................................................................................... . 50 + 6 = 79 – 50 = 34 + 5 = 79 – 5 = 34 + 50 = 36 – 10 = 17 + 60 = 36 – 1 = 23 + 50 = 48 – 20 = 23 + 5 = 48 – 2 = 30 + 40 = 97 – 4 = 30 + 4 = 97 – 40 =