Πληκτρολόγιο ΙΙ

Created
  English
 1. Computers
 2. Avatarmaria skiadelli
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

Σημεία στίξης και τονισμού  στο ελληνικό πληκτρολόγιο

 1. Αν θέλω να αλλάξω τη γλώσσα του πληκτρολογίου πατάω  τα πλήκτρα

    

 1. Τόνο βάζω πατώντας

    

 1. Διαλυτικά βάζω πατώντας

 1. Αν θέλω να βάλω ερωτηματικό (;) στα ελληνικά πατάω τα πλήκτρα

 1. Αν θέλω να βάλω άνω κάτω τελεία (:) στα ελληνικά πατάω τα πλήκτρα

 1. Αν θέλω να ανοίξω και να κλείσω τα εισαγωγικά στο ελληνικό πληκτρολόγιο πατάω τα πλήκτρα

 1. Αν θέλω να βάλω θαυμαστικό πατάω τα πλήκτρα

Χρήσιμα πλήκτρα του  πληκτρολογίου για τη γραφή

 1. Αν θέλω να φτιάξω καινούρια  σειρά  ή να αλλάξω παράγραφο πατάω το πλήκτρο

 1. Αν θέλω να βάλω κενό πατάω το πλήκτρο

3, Αν θέλω να γράψω ένα κεφαλαίο γράμμα π.χ. στην αρχή μίας πρότασης μετά από τελεία πατάω

4, Αν θέλω να γράψω πολλά κεφαλαία γράμματα π.χ. τον τίτλο πατάω το πλήκτρο

 1. Αν θέλω να σβήσω ένα χαρακτήρα πριν από το σημείο που γράφω πατάω το πλήκτρο

 1. Αν θέλω να σβήσω ένα χαρακτήρα μετά από το σημείο που γράφω πατάω το πλήκτρο