Pangalawang Lagumang Pagsusulit sa Filipino 8- Unang Markahan

Created
Pages

Republic of the Philippines Department of Education IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO (KWARTER 1 MODYUL 3-4) Pangalan: ________________________ Pangkat: _________________________ I. A. PANUTO: Isulat ang titik PL sa patlang kung ang paghahambing sa pangungusap ay palamang. Isulat ang M kung ito ay magkatulad. ____ 1. Ang panahon sa Abril ay higit na mainit kaysa panahon sa Hunyo. ____ 2. Ang damit ni Juan ay kagaya ng nabili ni Jose. ____ 3. Di masyadong maputi si Jr kaysa kay Robert. ____ 4. Ang lugar na ito ay lubhang tahimik kaysa kabilang bayan. ____ 5. Mas marami ang kinakain ko sa ahagan kaysa hapunan. B. PANUTO: Isulat ang T kung tama ang pangungusap gamit ang paghahambing at M kung mali. ____6. Di-hamak na mas matangkad si Alvin kaysa kay Renz. ____7. Ang nabiling pantalon ni Ana ay katulad ng nabili ni May sa ukay-ukay. ____8. Maraming gustong yumaman, ngunit ayaw maghanap ng pagkakakitaan. ____9. Mas matuling tumakbo si Kurt kumpara kay Lance. ____10. Iyakin si Gabo katulad ng kanyang kapatid na si Lester. II. A. PANUTO: Tukuyin kung alin sa mga karunungang bayan ang sumusunod. Piliin lamang ang titik na tutugon sa tamang sagot at isulat sa patlang. SL- Salawikain B-Bugtong S-Sawikain _______________11. Isang prinsesa nakaupo sa tasa. _______________12. Makati ang dila. _______________13. Nagbibigay na, sinasakal pa. _______________14. Ang nakikinig sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. _______________15. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hndi makararating sa paroroonan. III. A. PANUTO: Sagutin ang sumusunod na tanong. Bilugan ang titik ng wastong sagot. 16. “Alam mo bang labis akong nalulungkot sapagkat malayo ako sa inyo at dahil iilan lamang kaming nagdidiwang.” Ano ang gamit ng salitang may salungguhit? a. Naglalahad ng dahilan b. Nagpapakita ng katwiran c. nagpapakita ng pagtutulad d. naglalahad ng pagsalungat San Miguel National High School Scuala St., San Juan, San Miguel, Bulacan [email protected] Telephone Nos: (044) 327-1123 / (044) 327-1104

Worksheet Image