Pangalawang Lagumang Pagsusulit sa Filipino 8- Unang Markahan

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA FILIPINO (KWARTER 1 MODYUL 3-4) Pangalan: ________________________ Pangkat: _________________________ I. A. PANUTO: Isulat ang titik PL sa patlang kung ang paghahambing sa pangungusap ay palamang. Isulat ang M kung ito ay magkatulad. ____ 1. Ang panahon sa Abril ay higit na mainit kaysa panahon sa Hunyo. ____ 2. Ang damit ni Juan ay kagaya ng nabili ni Jose. ____ 3. Di masyadong maputi si Jr kaysa kay Robert. ____ 4. Ang lugar na ito ay lubhang tahimik kaysa kabilang bayan. ____ 5. Mas marami ang kinakain ko sa ahagan kaysa hapunan. B. PANUTO: Isulat ang T kung tama ang pangungusap gamit ang paghahambing at M kung mali. ____6. Di-hamak na mas matangkad si Alvin kaysa kay Renz. ____7. Ang nabiling pantalon ni Ana ay katulad ng nabili ni May sa ukay-ukay. ____8. Maraming gustong yumaman, ngunit ayaw maghanap ng pagkakakitaan. ____9. Mas matuling tumakbo si Kurt kumpara kay Lance. ____10. Iyakin si Gabo katulad ng kanyang kapatid na si Lester. II. A. PANUTO: Tukuyin kung alin sa mga karunungang bayan ang sumusunod. Piliin lamang ang titik na tutugon sa tamang sagot at isulat sa patlang. SL- Salawikain B-Bugtong S-Sawikain _______________11. Isang prinsesa nakaupo sa tasa. _______________12. Makati ang dila. _______________13. Nagbibigay na, sinasakal pa. _______________14. Ang nakikinig sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. _______________15. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hndi makararating sa paroroonan. III. A. PANUTO: Sagutin ang sumusunod na tanong. Bilugan ang titik ng wastong sagot. 16. “Alam mo bang labis akong nalulungkot sapagkat malayo ako sa inyo at dahil iilan lamang kaming nagdidiwang.” Ano ang gamit ng salitang may salungguhit? a. Naglalahad ng dahilan b. Nagpapakita ng katwiran c. nagpapakita ng pagtutulad d. naglalahad ng pagsalungat San Miguel National High School Scuala St., San Juan, San Miguel, Bulacan [email protected] Telephone Nos: (044) 327-1123 / (044) 327-1104

Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education 17. Bakit mahalagang maunawaan ang mga detalyeng nagbibigay suporta sa pangunahing ideya? a. Nagbibigay tulong sa pag-unawa sa mga halimbawa b. Madalas na itinatanong sa pagsusulit c. Nagbibigay-daan upang matandaan ang mga detalye d. Susi para sa lubos na pagkilala at pag-unawa sa pangunahing ideya 18. Ano ang magiging bunga kapag ang isang anak ay lumaki sa isang huwarang pamilya? a. May pananagutan sa anumang gawain b. Magiging sikat na mamamayan c. Hindi masasangkot sa anumang gulo sa pamayanan d. Magkakaroon ng disiplinang pansarili 19. Naghanda ang kanyang ama at ina ________ maluwalhati siyang nakatapos ng pag- aaral. a. sapagkat b. kaya c. kung kaya d. upang 20. Ano ang naidudulot ng mga sobrang pangarap sa buhay? a. Kawalan ng pokus sa gawain b. Nagiging malikhain c. determinasyon at positibong pananaw d. Nagiging masiyahin San Miguel National High School Scuala St., San Juan, San Miguel, Bulacan [email protected] Telephone Nos: (044) 327-1123 / (044) 327-1104

Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education B. PANUTO: Pagtambalin ang sanhi na nasa kaliwa sa angkop na bunga na nasa kanan. Isulat lamang ang titik. 21. Napakalamig ng panahon a. Kinansela ng pamahalaang panlalawigan ang klase b. Nagluto ng mainit na sabaw 22. Walang mabiling sariwang ang inay pagkain sa palengke c. Nagluto na lang ako ng 23. Hindi maingat sardinas magmaneho ang drayber d. Naaksidente siya sa daan 24. Napakalakas ng ulan e. Guminhawa ang kanyang 25. Pinilit ni Jose na matapos buhay ang kanyang pag-aaral Inihanda ni: NENEVIE V. ESPIRITU Guro sa Filipino 8 Binigyang-pansin ni: Napag-alaman ni: Pinagtibay ni: CARMELITA S. CULILAP BRENDA LEA A. CARANTO, Ph. D. MARCIANO V. CRUZ JR. Kagawaran ng Filipino Puno VI Assistant JHS Principal II Punong Guro IV Academics San Miguel National High School Scuala St., San Juan, San Miguel, Bulacan [email protected] Telephone Nos: (044) 327-1123 / (044) 327-1104