KAYARIAN NG PANG-URI

Created 171 days ago

FILIPINO VI GRAMATIKA Pangalan:________________________________Baitang/ Seksyon:_______________ Guro:____________________________________Iskor:________________ ____________ Ano ang wastong kayarian ng pang-uri na nabubuo sa pamamagitan ng paglalapi, pagtatambal at pag-uulit ng salitang-ugat? 1. laging naiinip a. Mainip b. Mainipin c. Kainip-inip 2. labis ang puti a. puting-puti b. maputi c. paputiin 3. hanggang balikat a. pantay balikat b. balikatin c. c. babaklasin 4. maraming bako a. baku-bako b. bakuan c. mabako 5. hanggang tuhod ang lalim a. lampas-tuhod b. bukong-bukong c. lampas – braso 6. kaluluto lamang a. bagong-saing b. bagong-kain c. bagong-luto 7. nararapat purihin a. kapuri-puri b. purihan c. puri 8. ubod ng tamis a. matamis b. matamisin c. matamis na matamis 9. laging nakangiti a. ngitian b. palangiti c. nagngitian 10. hindi gaanong malayo a. malayo-layo b. layuan c. layo

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed