KAYARIAN NG PANG-URI

Created
    English
  1. English
  2. 6 Grade
  3. GLENDA ALORAN
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

FILIPINO VI GRAMATIKA Pangalan:________________________________Baitang/ Seksyon:_______________ Guro:____________________________________Iskor:________________ ____________ Ano ang wastong kayarian ng pang-uri na nabubuo sa pamamagitan ng paglalapi, pagtatambal at pag-uulit ng salitang-ugat? 1. laging naiinip a. Mainip b. Mainipin c. Kainip-inip 2. labis ang puti a. puting-puti b. maputi c. paputiin 3. hanggang balikat a. pantay balikat b. balikatin c. c. babaklasin 4. maraming bako a. baku-bako b. bakuan c. mabako 5. hanggang tuhod ang lalim a. lampas-tuhod b. bukong-bukong c. lampas – braso 6. kaluluto lamang a. bagong-saing b. bagong-kain c. bagong-luto 7. nararapat purihin a. kapuri-puri b. purihan c. puri 8. ubod ng tamis a. matamis b. matamisin c. matamis na matamis 9. laging nakangiti a. ngitian b. palangiti c. nagngitian 10. hindi gaanong malayo a. malayo-layo b. layuan c. layo