Pagsasanay Nob. 22

Created
    English
  1. History
  2. 6 Grade
  3. Tina Dimla
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Pagsasanay Nob. 22, 2021 A.Pagtambalin ang hanay A at hanay B. A B ______ 1. Felipe Agoncillo A. Amerikanong lumusob at nagtagumpay sa Look ng Maynila. ______ 2. Hen. Gregorio Del Pilar B. Amerikanong nagpahayag ng Benevolent Assimilation. ______ 3. Maine C. Amerikanong nagpaputok sa dalawang Pilipinong naglalakad sa isang baryo sa Sta. Mesa. ______ 4. William McKinley D. Barkong lumubog sa Havana, Cuba na nagbigay ng malaking tensiyon sa pagitan ng Amerikano at Espanyol. ______ 5. Valeriano Abanador E. Huling heneral na sumuko sa mga Amerikano at ang kanyang pagsuko ang naging hudyat ng pagwawakas ng Digmaang Pilipino-Amerikano. ______ 6. William Grayson F. Nagturo ng lihim na daan sa mga Amerikano papasok sa Pasong Tirad. ______ 7. Hen. Miguel Malvar G. Taong namuno sa labanan sa Balangiga. ______ 8. Januario Galut H. Pilipinong lumahok sa Kasunduan sa Paris bagama’t hindi nabigyan ng pagkakataong makapagsalita. ______ 9. 2 milyong dolyar I. Siya ang pinakabatang heneral at tinaguriang” Bayani ng Pasong Tirad. ______ 10. George Dewey J. Halagang ibinayad ng Amerika sa Espanya para sa Pilipinas B. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari, Lagyan ito ng bilang 1-5. Pagsimula ng Digmaang Pilipino-Amerikano. _______ Kasunduan sa Paris _______ Labanan sa Look ng Maynila _______ Mock Battle _______ Paglubog ng Barkong Maine _______ Pagpapatibay ng Benevolent Assimilation