Pagsasanay (AP 6)

Created
Pages

Araling Panlipunan Remedial Class Nob. 11, 2021 Pangalan___________________________ Pangkat ____________ I. Piliin ang tamang salitang bubuo sa bawat pangungusap. mestizo insulares pinensulares filibusterismo Suez Canal enlightenment ilustrado indio prayle 1. Ang mga _____________ ay mga Pilipinong may dugong Espanyol. 2. Ang pinakamababang antas ng tao sa lipunan ay ang mga ________. 3. Ang mga ______________ ay mga Espanyol na ipinanganak sa Espanya. 4. Ang isang Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas ay tinatawag na ______________. 5. Nagalit ang mga Espanyol sa mga Pilipinong may kaisipang _____________. 6. Malaki ang naitulong sa pandaigdigang kalakalan ang pagbubukas ng __________________. 7. Tinatawag na panahon ng ______________ ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman at kaisipan noong panahon ng mga Espanyol. 8. Ang mga Pilipinong maykaya sa buhay noon ang tinatawag na mga ____________. II. Pagtambalin ang hanay A at hanay B sa pamamagitan ng pagguhit ng linya.

Worksheet Image