Неизвестно умаляемо

Created
    English
  1. Mathematics
  2. 3 Grade
  3. Maria Sandeva
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image
След като решиш уравненията, постави отметка при плодовете, зеленчуците и цветята на верните отговори.