Неизвестно умаляемо

Created 91 days ago
Worksheet Image
След като решиш уравненията, постави отметка при плодовете, зеленчуците и цветята на верните отговори.

This workheet has not yet been reviewed