Multiple choice

Created
    English
  1. Other
  2. Ricky Datun
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Pangalan:____________________________________Petsa:__________________ Iskor______________ Grade and section:____________________ Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. ________1. Kalian ang tamang oras ng pagdidilig ng halaman? a. Umaga, tanghali,gabi c. umaga’t hapon b. Umaga lamang d. umaga’t tanghali _________2. Ano maging epekto ng labis na pagdidilig ng bagong lipat na tanim? a. Mabilis lumaki b. hugasan b. Mabubulok ang ugat d. dadami ang ugat _________3.Ano ang dapat gawinnn sa paligidd ng halaman upang makahinga ang mga ugat? a.bungkalin c. hugasan b.diligin d.tambakan ng lupa ________4. Ano ang ilalagay sa halaman upang mapabuti ang tekstura ng lupa at mabilis ang paglaki? a. Putik c.organikong pataba b. Bakod d.basura ________5. Ano ang mabuting dulot ng mga pinag aning labi ng pananim na hinayaang mabulok sa lupa? a. Basura c..layak b. Tubig d.pataba