Medelvärde, median och typvärde

Created
Svara i heltal!