MATH GRADE10 QUARTER3 WEEK1 MODULE1

Created
    English
  1. Mathematics
  2. 10 Grade
  3. Teacher Clara
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Please type your name inside the box provided below
Pakiclick ang BOX at piliin ang iyong sagot.
Dito sa set B, paki type ang iyong sagot. 
NOTE: NUMBERS LANG ANG ITTYPE.  gumamit ng calculator. Kung walang scientific calculator, ito ang online calculator 
https://www.desmos.com/scientific
dito sa set C, isulat ang iyong sagot sa papel at isend ang litrato ng iyong sa Google Form link na isesend ko mamaya sa GC.
Paki double check ang lahat ng sagot, siguraduhing nasagutan lahat bago isubmit itong test. 
-Salamat! Ma'am Clara