Math 2 Qtr 2 Week 3

Created
Pages

MATHEMATICS 2 Quarter 2 Week 3 PANGALAN: ___________________________ Baitang at Pangkat: __________ Kasanayan: Solves routine and non-routine problems involving subtraction of whole numbers including money with minuends up to 1000 using appropriate problem-solving strategies and tools. (M2NS-IIc-34.2) Inaasahan Ang modyul na ito ay ginawa upang lubos na maunawaan kung paano lutasin ang suliranin gamit ang mga konsepto at kasanayan sa paglutas ng suliranin. Inaasahang pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay makalulutas ng mga suliranin (routine at non- routine) gamit ang pagbabawas. Unang Pagsubok Basahin nang mabuti at suriin ang sumusunod na suliranin. Lutasin ang mga ito gamit ang tamang paraan. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa malinis na papel. 1. Si Roy ay bumili ng laruan sa halagang ₱590.00. Ibinigay niya ng ₱1000.00 sa tindero. Magkano ang magiging sukli niya? A. ₱410 B. ₱400 C. ₱415 D. ₱500 2. Si Popoy ay may 574 na goma. Ipinamahagi niya ang 123 piraso nito sa kanyang mga pinsan. Ilang goma na lamang ang natira kay Popoy? A. 450 B. 451 C. 452 D. 453 3. Kaarawan ni Kim. Kung mayroon siyang 17 na batang bisita at mababa ng 8 ang bilang ng mga nakatatandang bisita, ilan ang nakatatanda niyang bisita? MATH 2 QUARTER 2 WEEK 3 P a h i n a 1 | 10

Worksheet Image