Математика 4 клас Естествени числа Римски цифри Окръжност

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

6 зад. Сложи тикче пред вярното твърдение: 3 т. o 10 стот. = 1 хил. o 1 млн. > 10 стохил. o Няма най-голямо естествено число. 7 зад. >, <, = ? 3 т. 23 567 …. 23 576 453 211 …. 435 211 84 901 … 84 091 9 зад. Напиши с римски цифри числата: 4 т. 8 - __________ 12 - __________ 18 - ___________ 20 - __________ 28 – _________ 40 - __________ 55 - ___________ 70 - __________ 10 зад. Запиши с арабски цифри числата, записани с римски цифри: 3 т. V - _______ VII - _______ IX - _______ XIV - ______ XXII - ______ CX - _______

Worksheet Image