MAPEH 2 Q2 Week 2 Arts

Created
Pages

GAWAIN 2 Tingnan ang larawan ng mga nilalang pandagat. Sagutan ang mga tanong sa ibaba. A. Ano-ano ang mga hugis na bumubuo sa mga isda? Magbigay ng dalawang (2) halimbawa. 1.____________________ 2. __________________ B.Ano-anong uri ng linya ang nakikita sa mga nilalang pandagat? Magbigay ng dalawang (2) halimbawa. 3._____________________ 4. __________________ C.Magkakatulad ba sila ng kulay at tekstura? 5. ______________________

Worksheet Image