L8 Mówimy po polsku: Rodzina: nagranie i tekst

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

Mówimy po polsku, odcinek 4, rodzina (Paulina Lipiec)

Vocabulary:

Zrobić wyjątek – to make an exception

Ani... ani... – neither nor

Na wschodzie – in the East

Młodszy – younger najmłodszy - the youngest

Starszy – older najstarszy - the oldest z - from

Kawaler – bachelor

Daleko - far

Nudna praca – boring job

Gospodyni domowa – housewife

Być na emeryturze – to be retired

Teściowie – in-laws

Teściowa – mother-in-law

Teść – father-in-law

Kilka lat temu – a couple of years ago

Wziąć ślub – to get married

Niegrzeczny – naughty

Opieka - care

Urlop macierzyński – maternity leave

Wnuki – grandchildren

Wnuk – grandson

Wnuczka - granddaughter

Worksheet Image