L10IBF Eşeysiz Üreme

Created
    English
  1. Biology
  2. 10 Grade
  3. Terakki Vakfi
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

Vejetatif Üreme

Aşağıda verilen yapılandırılmış gridte (yapılandırılmış kareleme) numaralandırılmış kutucuklarda eşeysiz üreme yöntemleri ve eşeysiz üreyen bazı canlılar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız

a) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri arılarda ve su pirelerinde görülen, yumurtanın döllenmeden yeni bir yavruyu meydana getirmesidir?

b) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri spor ile üreyen canlılardır?

c) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vejetatif üreme çeşitleridir?

d) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bölünerek üreyen canlılardır?

1-Aşılama 2- Öğlena 3- Eğrelti Otu 4-Partenogenez 5-Bakteri 6- Doku Kültürü 7- Mantar 8- Paramesyum